Tuyển sinh năm học 2019-2020
Thứ sáu, ngày 29/3/2019, 00h00
Trường THCS-THPT Bắc Sơn thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường - Năm học 2019-2020
Tuyển sinh năm học 2018-2019
Thứ ba, ngày 3/7/2018, 00h00
Trường THCS-THPT Bắc Sơn thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường - Năm học 2018-2019
HỌC SINH 3 TÍCH CỰC CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC: 2016-2017
Thứ hai, ngày 13/3/2017, 07h00
Bằng sự nỗ lực của cá nhân và sự tân tâm giúp đỡ của tập thể Giáo viên Trường THCS-THPT Bắc Sơn. Em Trần Thị Tuyết Minh đã đạt được danh hiệu "Học sinh 3 tích cực cấp Thành phố" trong năm học 2016-2017.