TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - NĂM HỌC 2018-2019.
Thứ hai, ngày 7/1/2019, 00h00
Để nâng cao năng lực chuyên môn của nhà Trường. Trường THCS-THPT Bắc Sơn liên tục tuyển dụng Giáo viên giảng dạy bộ môn và Giáo viên Quản nhiệm trong năm học 2018-2019 sắp đến
Tuyển sinh năm học 2018-2019
Thứ ba, ngày 3/7/2018, 00h00
Trường THCS-THPT Bắc Sơn thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường - Năm học 2018-2019
ĐỖ ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG 100%
Thứ năm, ngày 3/8/2017, 08h00
Lần đầu tiên trường Bắc Sơn có tỉ lệ đỗ Đại học/Cao đẳng 100%