TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - NĂM HỌC 2019-2020.
Thứ năm, ngày 2/5/2019, 00h00
Để nâng cao năng lực chuyên môn của nhà Trường. Trường THCS-THPT Bắc Sơn liên tục tuyển dụng Giáo viên giảng dạy bộ môn và Giáo viên Quản nhiệm trong năm học 2019-2020 sắp đến
Tuyển sinh năm học 2019-2020
Thứ sáu, ngày 29/3/2019, 00h00
Trường THCS-THPT Bắc Sơn thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường - Năm học 2019-2020
Tuyển sinh năm học 2018-2019
Thứ ba, ngày 3/7/2018, 00h00
Trường THCS-THPT Bắc Sơn thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường - Năm học 2018-2019